Lawyer Ilonka Kovacheva

Tax Lawyer
Legal protection
Legal Consultations
Legal representation
 
 

Специалности

Адвокат Илонка Ковачева осъществява правни услуги в различни области на правото:

Адвокат Илонка Ковачева е дипломиран и практикуващ ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ, РЕГИСТРИРАН ОДИТОР което в съчетание с богатия опит на ПРАКТИКУВАЩ АДВОКАТ, гарантира доброто познаване на проблемите на клиента и тахното компетентно разрешаване.

ЕКСПЕРТНА ЗАЩИТА В СЪДА.

Кантора "адвокат Илонка Ковачева" предоставя корпоративни и данъчно правни услуги в различни сфери на бизнеса: недвижими имоти, туризъм, енергетика, фармация, транспорт, строителство, правителствени и неправителствени организации.

Със своята богата практика и дългогодишен опит адвокат Илонка Ковачева оказва професионална и компетентна защита на интересите на своите клиенти като обслужва комплексно бизнес интересите на клиентите си.

Адвокат Илонка Ковачева работи в следните сфери на правото:

Корпоративно право

Данъчно право

Вещно право

Търговско право

Административно право

Финансово право

Гражданско право

Процесуално представителство

МедиацияLearn more about the services provided by Lawyer Ilonka Kovacheva: :Tel.: +359(0)887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bgCopyright © Avvocato Ilonka Kovacheva. Tutti i diritti riservati.